Cruth Tearmaí Seirbhís

1. Téarmaí

Trí rochtain a fháil ar an suíomh Gréasáin ag https://www.shaip.com aontaíonn tú a bheith faoi cheangal ag na téarmaí seirbhíse seo, na dlíthe agus na rialacháin go léir is infheidhme, agus aontaíonn tú go bhfuil tú freagrach as aon dlíthe áitiúla is infheidhme a chomhlíonadh. Mura n-aontaíonn tú le haon cheann de na téarmaí seo, tá cosc ​​ort an suíomh seo a úsáid nó a rochtain. Tá na hábhair atá ar an suíomh Gréasáin seo cosanta ag an dlí cóipchirt agus trádmharc is infheidhme.

2. Úsáid Ceadúnas

 • Tugtar cead chun cóip amháin de na hábhair (faisnéis nó bogearraí) a íoslódáil go sealadach ar shuíomh Gréasáin Shaip chun breathnú ar idirthuras pearsanta, neamhthráchtála amháin. Is é seo deonú ceadúnais, ní aistriú teidil, agus faoin gceadúnas seo ní féidir leat:
  • a mhodhnú nó na n-ábhar a chóipeáil;
  • na hábhair a úsáid d'aon chuspóir tráchtála, nó d'aon taispeántas poiblí (tráchtála nó neamhthráchtála);
  • iarracht a dhéanamh bogearraí ar bith atá ar shuíomh Gréasáin Shaip a dhiomsú nó a aisiompú;
  • aon chóipcheart nó nodaireachtaí dílsithe eile a bhaint de na hábhair; nó
  • na hábhair a aistriú chuig duine eile nó na hábhair ar aon fhreastalaí eile a “scáthánú”.
 • Tiocfaidh deireadh leis an gceadúnas seo go huathoibríoch má sháraíonn tú aon cheann de na srianta seo agus féadfaidh Shaip é a fhoirceannadh tráth ar bith. Nuair a chuirfear deireadh le d’amharc ar na hábhair seo nó ar fhoirceannadh an cheadúnais seo, ní mór duit aon ábhair a íoslódáladh i do sheilbh a scriosadh cibé acu i bhformáid leictreonach nó clóite iad.

3. Séanadh

 • Cuirtear na hábhair ar shuíomh Gréasáin Shaip ar fáil ar bhonn ‘mar atá’. Ní dhéanann Shaip aon bharántais, sainráite nó intuigthe, agus leis seo déantar gach barántas eile a shéanadh agus a fhaillí, lena n-áirítear, gan teorainn, barántais intuigthe nó coinníollacha indíoltachta, oiriúnacht chun críche áirithe, nó neamh-shárú ar mhaoin intleachtúil nó sárú eile ar chearta.
 • Ina theannta sin, ní thugann Shaip barántas ná ní dhéantar aon uiríll maidir le cruinneas, torthaí dóchúla, nó iontaofacht úsáid na n-ábhar ar a shuíomh Gréasáin nó a bhaineann ar bhealach eile le hábhair den sórt sin nó ar aon láithreáin atá nasctha leis an láithreán seo.

4. Teorainneacha

Ní bheidh Shaip ná a sholáthraithe faoi dhliteanas ar aon chuma as aon damáistí (lena n-áirítear, gan teorainn, damáistí as caillteanas sonraí nó brabúis, nó mar gheall ar bhriseadh gnó) a eascróidh as úsáid nó as neamhábaltacht na n-ábhar a úsáid ar shuíomh Gréasáin Shaip, fiú más rud é Cuireadh in iúl ó bhéal nó i scríbhinn d’ionadaí údaraithe Shaip nó i scríbhinn go bhfuil an damáiste sin ann. Toisc nach gceadaíonn roinnt dlínsí teorainneacha ar bharántais intuigthe, nó teorainneacha dliteanais i leith damáistí iarmhartacha nó teagmhasacha, b’fhéidir nach mbeidh feidhm ag na teorainneacha seo maidir leat.

5. Cruinneas na n-ábhar

D’fhéadfadh earráidí teicniúla, clóghrafaíochta nó grianghrafadóireachta a bheith san áireamh sna hábhair atá le feiceáil ar shuíomh Gréasáin Shaip. Ní thugann Shaip barántas go bhfuil aon cheann de na hábhair ar a láithreán gréasáin cruinn, iomlán nó reatha. Féadfaidh Shaip athruithe a dhéanamh ar na hábhair atá ar a láithreán gréasáin ag am ar bith gan fógra. Mar sin féin, ní thugann Shaip aon ghealltanas na hábhair a nuashonrú.

6. Naisc

Níl aon athbhreithniú déanta ag Shaip ar na suíomhanna uile atá nasctha lena shuíomh Gréasáin agus níl sé freagrach as ábhar aon láithreáin nasctha den sórt sin. Ní hionann aon nasc a áireamh agus formhuiniú Shaip ar an suíomh. Is ar phriacal an úsáideora féin a úsáidtear aon suíomh Gréasáin nasctha den sórt sin.

7. Modhnuithe

Féadfaidh Shaip na téarmaí seirbhíse seo dá shuíomh Gréasáin a athbhreithniú tráth ar bith gan fógra. Trí úsáid a bhaint as an suíomh Gréasáin seo tá tú ag aontú go mbeidh tú faoi cheangal ag an leagan reatha de na téarmaí seirbhíse seo.

8. Rialaithe Dlí

Déantar na téarmaí agus na coinníollacha seo a rialú agus a fhorléiriú de réir dhlíthe Kentucky agus cuireann tú faoi dhlínse eisiach na gcúirteanna sa Stát nó sa suíomh sin go neamh-inchúlghairthe.